FAQ arkitektutbildningen

Några vanliga frågor om arkitekturutbildningen

Internt inom A-huset:Försäljning av utskriftskrediter

Vad gör en arkitekt och hur ser arbetsmarknaden ut?

Sveriges Arkitekter kan svara på det mesta om arkitektyrket

Hur söker man och hur vet man om man är behörig?

Vad är Arkitektprovet och kan jag bli antagen på det sättet?

Bäst information får du på Arkitektprovets webbsida

Hur är det med praktik under studietiden?

Det finns inte längre något formellt krav på att studenterna skall göra ett praktikuppehåll, men det rekommenderas. De flesta tar sina praktikuppehåll efter tredje året. Skolan förmedlar inte praktikplatserna.

(Sveriges Arkitekters studerandesektion "ArkitektStudenterna")

Går det att studera på deltid?

Räkna med att studierna fordrar ett heltidsengagemang. Projekten brukar kräva 80% närvaro, eftersom det är både slutresultatet och själva arbetsprocessen som skall bedömas. Det ingår också i projektuppgifterna att arbetet skall klaras av inom den angivna tidsramen.
Eftersom arbetet görs i relativt små lärarlag får du dock en personlig kontakt med dina lärare och kan ofta komma överens med dem om du tillfälligt behöver disponera om din arbetstid.