Till innehåll på sidan

Arkitekturteknik

Forskningsinriktningn arkitekturteknik syftar till att värdera och utveckla förhållandet mellan teknologi, arkitektonisk gestaltning och arkitekturpraktik; att skapa en kritisk förståelse för byggnadskultur; samt att forska kring digitala verktyg och interdisciplinära metoder och deras betydelse för samarbete och tillverkningsteknik.

En viktig grund är övertygelsen att techné – hur saker sker – är en drivande faktor i alla gestaltningsprocesser. En nyfikenhet och vilja att utforska konsekvenserna av detta påstående är grunden för såväl forskning som undervisning i arkitekturprogrammet. En indirekt uppgift för Arkitekturteknik är att bli ett forum där olika typer av praktik och diskurs från andra institutioner i Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad möts och kastar nytt ljus över mötet mellan arkitektur och ingenjörskonst.

Personal 

Klicka på bilden för mer information om respektive person.

Oliver Tessmann