Till innehåll på sidan

Arkitekturteknik

Forskningsinriktningn arkitekturteknik syftar till att värdera och utveckla förhållandet mellan teknologi, arkitektonisk gestaltning och arkitekturpraktik; att skapa en kritisk förståelse för byggnadskultur; samt att forska kring digitala verktyg och interdisciplinära metoder och deras betydelse för samarbete och tillverkningsteknik.

En viktig grund är övertygelsen att techné – hur saker sker – är en drivande faktor i alla gestaltningsprocesser. En nyfikenhet och vilja att utforska konsekvenserna av detta påstående är grunden för såväl forskning som undervisning i arkitekturprogrammet. En indirekt uppgift för Arkitekturteknik är att bli ett forum där olika typer av praktik och diskurs från andra institutioner i Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad möts och kastar nytt ljus över mötet mellan arkitektur och ingenjörskonst.

Personal 

Klicka på bilden för mer information om respektive person.

Oliver Tessmann

Marja Lundgren (PhD Student)

Marja Lundgren (Doktorand)

E: marja.lundgren@arch.kth.se
T: +4687909147

Lina Martinsson (PhD Student)

Lina Martinsson Achi (Doktorand)

E: lina.martinsson.achi@arch.kth.se
T: 087909147