Arkitekturteknik

Inriktningen arkitekturteknik undersöker design- och produktionsteknologier under utveckling och dessas betydelse för den existerande arkitektur- och ingenjörspraktiken; betydelsen av hållbarhetsperspektiv; relationerna mellan olika discipliner vilka realiserar arkitektur med fokus på arkitekterna och andra discipliner.

Forskningsmetoderna är interdisciplinära, som t ex ”research by design”, realiseringen av fullskaleprojekt genom kopplingar till praktikbaserade konsulter liksom tekniska och humanistiska analyser av konstruktionskulturen. 

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2012-01-25