Till innehåll på sidan

Konst, Teknik och Design

Doktorsprogrammet Konst, Teknik och Design är ett samarbete mellan KTH och Konstfack som upprättas 2014 i syfte att stärka utbytet mellan konstnärliga och vetenskapliga kunskapsformer. Konst, teknik och design är ett nytt forskningsområde format av dynamiska möten mellan olika perspektiv med ett starkt fokus på interdisciplinära utbyten och praktiska materialiseringar.

Forskning och utbildning inom ämnet kan utgå från teorier och metoder från vitt skilda områden – arkitektur, konst, hantverk, design, planering, teknik- och ingenjörsutveckling, materialvetenskap etc. – för att utverka nya, innovativa och kritiskt analyserande förhållningssätt till det nutida samhällets många utmaningar. Programmet utgår från övertygelsen att vi måste tänka om relationen mellan individ, samhälle och miljö för att skapa förutsättningar för en hållbar framtidsutveckling. De politiska, sociala och filosofiska föreställningar som finns inneboende i detta imperativ är ryggraden i programmet, där görandets praktiker förenas med avancerade kunskapsteoretiska och metodologiska perspektiv i ett holistiskt och process-baserat undersökande.

Doktorander inom programmet är registrerade på KTH men har sin dagliga verksamhet förlagd till Konstfack. Förutom deltagande i programmets kursutbud bedriver doktoranderna egna forskningsprojekt med stöd i KTHs och Konstfacks samlade resurser. Utbildningen erbjuder stora möjligheter till samverkan med forskare och doktorander inom angränsande kunskapsområden och -miljöer, liksom till externa partners inom t. ex. kultur- och näringsliv, offentlig verksamhet och myndighetssfären. Programmet har en informell koppling till en för Konstfack och KTH gemensam centrumbildning vilket erbjuder utökade möjligheter till utbyten och utveckling inom och utanför den akademiska sfären.