Högre seminarium

Arkitekturskolans Högre seminarium äger rum ungefär fem tillfällen per termin på torsdagar. Se kalendariet för tid och plats. Seminariet ingår som en kurs i doktorandprogrammet men är öppet för alla.

Nästa Seminarium / Next Seminar

Next Seminar

Information regarding the next seminar  can  be found in the calendar. There, you can also browse earlier seminars by moving backwards in [calendar] time.

Seminariet är öppet för alla. Ansvariga för seminariet är Hélène Frichot. Seminarierna bygger ofta på textunderlag vilka kan hämtas direkt från denna sida eller distribueras om anmälan sker i förväg.

Seminariet ingår som en kurs i doktorandprogrammet, 7,5 hp. För godkännande krävs förutom en presentation av eget arbete att doktoranden kommenterar en presentation och närvarar på sammanlagt 10 seminarium.

För frågor och mer information, kontakta ansvarig koordinator / for questions and information, contact the course co-ordinator:

Meike Schalk, Associate professor, Docent
Email: meike.schalk@arch.kth.se


Kursplanen / course description (EN) (pdf 92 kB)

Tidigare seminarier/earlier seminars

Tidigare seminarier finns tillgängliga i kalendariet, där de kan hittas under respektive månad. Observera att seminariet löper terminstid och alltså inte under sommarmånaderna (juni-augusti). Kalendariet finns från och med 2012.

Earlier seminars are available in the calendar, where they can be found under the corresponding month. Please observe that the seminar runs during semesters and that therefore the summer months are empty (june-august). The calendar dates back to 2012.


 

Till sidans topp