Till innehåll på sidan

Högre seminarium

Arkitekturskolans Högre seminarium äger rum ungefär fem tillfällen per termin på torsdagar. Se kalendariet för tid och plats. Seminariet ingår som en kurs i doktorandprogrammet men är öppet för alla.

Nästa Seminarium / Next Seminar

Next Seminar

Information regarding the next seminar  can  be found in the calendar . There, you can also browse earlier seminars by moving backwards in [calendar] time.

Seminariet är öppet för alla. Ansvariga för seminariet är Hélène Frichot. Seminarierna bygger ofta på textunderlag vilka kan hämtas direkt från denna sida eller distribueras om anmälan sker i förväg.

Seminariet ingår som en kurs i doktorandprogrammet, 7,5 hp. För godkännande krävs förutom en presentation av eget arbete att doktoranden kommenterar en presentation och närvarar på sammanlagt 10 seminarium.

För frågor och mer information, kontakta ansvarig koordinator / for questions and information, contact the course co-ordinator:

Meike Schalk, Associate professor, Docent
Email: meike.schalk@arch.kth.se


Kursplanen / course description (EN) (pdf 92 kB)

Tidigare seminarier/earlier seminars

Tidigare seminarier finns tillgängliga i kalendariet , där de kan hittas under respektive månad. Observera att seminariet löper terminstid och alltså inte under sommarmånaderna (juni-augusti). Kalendariet finns från och med 2012.

Earlier seminars are available in the calendar , where they can be found under the corresponding month. Please observe that the seminar runs during semesters and that therefore the summer months are empty (june-august). The calendar dates back to 2012.


 

Innehållsansvarig:Meike Schalk
Tillhör: Arkitekturskolan
Senast ändrad: 2018-03-21