Nyfiken på stadsbyggnad? Möt forskare och praktiker som berättar om aktuell forskning!

Ta del av kunskapsöversyn, initiativ runt om i landet och delta i diskussioner kring Tillämpad stadsbyggnad. KTH och finansiären Arwidssonstiftelsen arrangerar sedan hösten 2019 årligen ett nationellt möte kring Tillämpad Stadsbyggnad.
Mer information inför årets arrangemang i oktober 2020 publiceras här inom kort.

Det första nationella mötet ägde rum 16 – 17 oktober 2019.