Nyfiken på stadsbyggnad? Möt forskare och praktiker som berättar om aktuell forskning!

Ta del av kunskapsöversyn, initiativ runt om i landet och delta i diskussioner kring Tillämpad stadsbyggnad. KTH och finansiären Arwidssonstiftelsen bjuder in till nationellt möte 16 – 17 oktober 2019.