Arkitekturskolan Campus KTH

KTH Arkitekturskolan rendering, image credit Tham & Videgård Arkitekter

Arkitekturskolans byggnad på KTH:s campus  är ritad av Tham & Videgård Arkitekter. Inredningsarkitekt är SKALA Arkitekteroch landskapsarkitekt är Tengbom. Inflyttning skedde höstterminen 2015. Information ang Entré & Arkitekturoch Arkitekturskolan KTH Campusfrån Akademiska Hus.

Till sidans topp