Organisation

Organisationsenheter

KTH Arkitekturskolan är indelad i fem organisationsenheter::

  • Teknisk och administrativ personal
  • Arkitektutbildningens grundläggande nivå, årskurs 1-3
  • Arkitektutbildningens avancerade nivå, årskurs 4-5
  • Forskning och forskarutbildning (FoFU), är i sig indelad i ett antal inriktningar.
  • Fort- och vidareutbildning (FEX) samlar frivilliga kurser, fort- och vidareutbildning, samt externa kurser och program.

Ledning

Helena Mattsson, prefekt

Per Franson, grundutbildningsansvarig

Ledningsgruppen

Arkitekturskolans ledningsgrupp är skolans samlade ledningsorgan. Gruppen träffas en gång varannan vecka, vanligtvis onsdag förmiddag.

Helena Mattsson, prefekt och forskningsansvarig

Per Franson, grundutbildningsansvarig
Malin Åberg-Wennerholm, programansvarig
​Weronica Ronnefalk, årskursansvarig ÅK1
Per Elde, årskursansvarig ÅK2
Erik Wingquist, årskursansvarig ÅK3
Claes Sörstedt, årskursansvarig ÅK4-5
Anders Bergström, personalansvarig forskning
Meike Schalk, ansvarig för forskarutbildningen
Anna Eklund, avd.chef, Verkstaden

Adjungerade

Ana Brene, ekonom
Ove Strind, HR-handläggare

Studierådet

Studierådet har en rådgivande funktion till Arkitekturskolans akademiska ledning. Studierådet behandlar akademiska kvalitetsfrågor och bedömningar.

Valberedning

Valberedningen utses av ledningsgruppen. Valberedningen har ett övergripande ansvar för sammansättningen av och förslag till Arkitekturskolans råd, grupper och utskott.

Daniel Koch, forskarrepresentant
Emma Persson, representant teknisk och administrativ personal
Teres Selberg, lärarrepresentant

Till sidans topp