Åk 1-3, grundläggande nivå

Den grundläggande nivån av arkitektutbildningen, årskurs 1-3

Grundutbildningsansvarig Per Franson                   per.franson@arch.kth.se
Programansvarig Malin Åberg Wennerholm malin.aberg-wennerholm@arch.kth.se
Årskursansvarig åk 1 Weronica Ronnefalk weronica.ronnefalk@arch.kth.se
Årskursansvarig åk 2 Per Elde per.elde@arch.kth.se
Årskursansvarig åk 3 Erik Wingquist erik.wingquist@arch.kth.se
Ansvarig programhandläggare, studierektor åk 1-3     Thomas Lejdegård thomas.lejdegard@arch.kth.se
Utbildningsadministratör Martin Sjöstrand martin.sjostrand@arch.kth.se
Internationell koordinator (utresande) Katharina Berndt international@arch.kth.se
Studievägledare Camilla Hellquist svl@arch.kth.se
     
Till sidans topp