Åk 4-5, avancerad nivå

Den avancerade nivån av arkitektutbildningen, årskurs 4-5

Grundutbildningsansvarig                                        Per Franson                        per.franson@arch.kth.se
Programansvarig Malin Åberg Wennerholm malin.aberg-wennerholm@arch.kth.se
Årskursansvarig åk 4-5 Per Franson (vik ht-15) per.franson@arch.kth.se
Ansvarig programhandläggare åk 4-5 Thomas Lejdegård (vik)
Camilla Hellquist (vik)
thomas.lejdegård@arch.kth.se
camilla.hellquist@arch.kth.se
Utbildningsadministratör Emma Persson emma.persson@arch.kth.se
Administratör masterprogrammet (2 årig) Katharina Berndt master@arch.kth.se
Internationell koordinator (utresande) Katharina Berndt international@arch.kth.se
Internationell koordinator (inkommande) Martin Sjöstrand incomings@arch.kth.se
Administratör examensdagar Katharina Berndt katharina.berndt@arch.kth.se
Studievägledare Camilla Hellquist svl@arch.kth.se
Till sidans topp