Strategiska rådet Arkitektur

Mandatperioden för Strategiska rådet Arkitektur löpte ut 2017-12-3.

Under 2018 kommer ett nytt strategiskt råd att utses.