Kurser

Citat från tidigare studenter:

"Jag tyckte om blandningen av undervisningen genom text, projektarbeten, seminarier, föreläsningar, filmer och studiebesök. Regelbunden handledning både individuellt och i grupp kändes extra givande."

"Man har fått en övergripande och bra bild över arkitektur och olika arbetssätt och metoder. Det har varit bra stöd och fantastiskt engagemang från lärarnas sida!"

"Jag har utvecklats jättemycket, jag har fått ett annat sätt att tänka när jag ska komma med en idé. Jag har mer självförtroende inför arkitektprovet."

"Jag har fått en starkare känsla för form, rumslighet och ljus. Jag har fördjupat mig inom arkitekturhistoria och fått en djupare förståelse för yrket. Alla var konstruktiva och hjälpte varandra, det var en skapande anda i gruppen!"

"Under kursens gång har jag lärt mig mer om vad ämnet arkitektur innebär. Därför har jag fått möjligheten att själv tolka ämnet och sett det ur ett bredare perspektiv. Det stödet jag fick under arbetets gång har varit till mycket hjälp. Upplägget är väldigt likt arkitekturprogrammet vilket är bra."

"Jag har fått en väldigt bra inblick i både utbildningen och arbetet som arkitekt. De olika varierande områdena som vi fick gå igenom och den nära kontakten med yrkesverksamma var inspirerande. Under lektionstid gavs bra möjlighet till lärarhjälp och även engagemang under arbetets gång med uppföljning flera gånger under projekten. Studiebesök på arkitektfirmor och föreläsningarna av arkitekter som arbetade på olika sätt var inspirerande. Variationen av föreläsare visade hur mångsidigt arbetet är."

Orienteringskurs i samhällsbyggnad och arkitektur del I och del II

Höstterminens orienteringskurs i samhällsbyggnad och arkitektur (AD1OSA) förmedlar grundläggande kunskaper om arkitektur, samhällsplanering och byggteknik. Kursen vänder sig till dig som vill öva och utmana din rumsliga förståelse, fantasi, idérikedom, konstruktionsförmåga och sociala inlevelse. Under terminen genomför deltagarna ett individuellt projektarbete.

Vårterminens orienteringskurs i samhällsbyggnad och arkitektur II (AD1SA2) fördjupar kunskaperna och förmågan att utveckla egna idéer till rumslig gestaltning. Kursen introducerar angränsande konstnärliga aktiviteter och användning av rum, samt introducerar samt fördjupar tekniker i representation och gestaltning. Under terminen genomför deltagarna två individuella projektarbeten.

Kursplaner:

Höstterminens kurs: AD1OSA Orienteringskurs i samhällsbyggnad och arkitektur 15,0 hp

Vårterminens kurs (du behöver inte ha gått höstens kurs för att söka till vårens kurs): AD1SA2 Orienteringskurs i samhällsbyggnad och arkitektur II 15,0 hp

Anmälan

Vill du studera på Tensta Arkitekturskola? Anmälan görs via antagning.se.

I samband med ansökan via www.antagning.se behöver du även maila in en skriftlig beskrivning av dig och en kort motivering till varför du vill gå kursen till: tensta@arch.kth.se. Max 1 A4.

Frågor?

Kontakta ansvarig lärare Elsa Uggla

Till sidans topp