Om KTH i Tensta

Vad är KTH i Tensta?

Syftet med KTH i Tensta, som skolan kallas, är  att vara en introduktion till ämnena arkitektur, stadsplanering och samhällsbyggnad och fungera som länk till KTH och Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

KTH i Tensta är tänkt att vara en naturlig länk till högre studier genom sin närvaro och verksamhet i Tensta.

Fem delområden har identifierats som intressanta att vidareutveckla.

 1. Projektarbeten med gymnasieskolor.
  Initiera och erbjuda stöd till projektarbeten inom ämnet arkitektur och samhällsbyggnad för elever på gymnasiet.
 2. Eftergymnasial utbildning.
  Förberedande orienteringskurser i arkitektur och samhällsbyggnad.
 3. Kurser genom KTH Arkitekturskolan.
  Att förlägga delar av KTH Arkitekturskolans kursverksamhet på KTH i Tensta.
 4. Utställningar, seminarier, föreläsningar.
  Kring utställningarna skapas samtal och seminarier om frågor som berör arkitektur och samhällsbyggnad.
 5. Forskning
Till sidans topp