Till innehåll på sidan

Christer Larsson: 'Gestaltad Livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design' (frukostföreläsning, Nov 5)

KTH Arkitekturskolan bjuder in till frukostföreläsning med Christer Larsson: ”Gestaltad Livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design”. Vi serverar frukost från 7.30 – välkommen!

Tid: To 2015-11-05 kl 08.00

Plats: Stora ateljén (rum A108), KTH Arkitekturskolan, Osquars backe 5

Christer Larsson är stadsbyggnadsdirektör i Malmö och utsedd till statens särskilda utredare, med uppdrag att göra en översyn och föreslå förändringar av den statliga politiken för arkitektur, form och design. Betänkandet Gestaltad livsmiljö  överlämnades till kulturminister Alice Bah Kuhnke den 14 oktober 2015 och målsättningen med uppdraget var att "uppmärksamma och stärka arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen, livsmiljön och för en hållbar samhällsutveckling". På frukostseminariet kommer Christer kort berätta vad utredningen kom fram till och vilken ny politik som föreslås, därefter finns möjlighet till diskussion och frågor.

Studenter och anställda på KTH, samt andra intresserade från arkitektur- och samhällsbyggnadsvärlden, är välkomna att delta. Vänligen kom i tid, föreläsningen startar klockan 8.00.

Detta event finns även på KTH Arkitekturskolans facebook-sida