Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH Arkitekturskolan

KTH Arkitekturskolan verkar i ett område mellan konst och vetenskap. Vi utbildar arkitekter, ger master- och magisterprogram, fristående kurser för yrkesverksamma och utbildar forskare. I vår forskning studeras relationen mellan rum och samhälle. Forskningen omfattar design, teknik, representation, teori, historia, kritiska studier och stadsbyggnad.

KTH Arkitekturskolan tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad .

Kalender