Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nationellt möte: Tillämpad Stadsbyggnad

Ta del av kunskapsöversyn, initiativ runt om i landet och delta i diskussioner! KTH och finansiären Arwidssonstiftelsen arrangerar årligen ett nationellt möte kring Tillämpad Stadsbyggnad.

Tid: On 2020-10-14 kl 08.30 - 15.00

Plats: Zoom

Exportera till kalender

Registrera dig här

Det nationella mötet kommer att ske digitalt via Zoom onsdagen 14 oktober Kl 08.50 - 15.00 (med distansmingel och tekniktest från kl. 08.30).

Kris och transformation

Hur står det till med hållbarheten, resiliensen och robustheten i samhället i tider av kris? Under 2020 har pandemin drabbat världen med dramatiska konse­kven­­ser. Våra städer och samhällen har satts på prov där vissa miljöer visat sig vara mer anpassningsbara än andra. Ojämlika livsvillkor har blottlagts och accentuerats. Bristande till­gång till service och rekrea­tions­områden samt situationer av trång­boddhet har visat sig vara särskilt oför­del­aktigt. Samtidigt har människor organise­rat sig på helt nya sätt och stöttat sina medmänniskor.

På vilket sätt kan krisen bli en ögon­öppnare för hållbarhetsläget i våra städer och samhällen? Hur kan krisen få oss att planera städer och samhällen från och med nu och vilken transformation vill vi se framöver?

Välkommen att lyssna till forskare och praktiker, bl.a: Stephan Barthel & Kalle Samuelsson från Högskolan i Gävle, Fábio Duarte & Tom Benson Massachusetts Institute of Technology (MIT), Daniel Koch, Ann Legeby, Adriá Carbonell Rabassa, KTH, Sara Ferlander, Södertörns högskola, Maria Svensson-Wiklander, Gomorron Östersund & The Remote Lab, Johannes Tovatt, Tovatt Architects & Planners, Lars Marcus, CTH.

Oktobermötet Tillämpad Stadsbyggnad är ett nationellt möte och en arena för akademi och praktik att mötas. Vi vill sprida kunskap om de initiativ som sker på olika håll i landet och vidareutveckla diskussionen om hur arkitektur och stadsbyggnad kan bidra till en mer hållbar utveckling.

Kontakt