Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Negotiating Tensions

Designers’ responsibilities in democratic entanglements

Tid: Fr 2021-10-15 kl 13.00

Plats: Videolänk [SAKNAS], Du som saknar dator /datorvana kontakta [SAKNAS] / Use the e-mail address if you need technical assistance, Stockholm (English)

Ämnesområde: Konst, teknik och design

Respondent: Maja Frögård , Arkitektur, Konstfack

Opponent: Professor of design Erling Björgvinsson, Göteborgs universitet

Handledare: Senior Professor industrial design Bo Westerlund, Konstfack; Professor Jonathan Metzger, Urbana och regionala studier; PhD, Senior Lecturer Moa Matthis, Konstfack

Exportera till kalender

Abstract

Den här avhandlingen handlar om att designa workshops, om designers roller och ansvar i demokratiska strävanden. Texten dröjer sig kvar vid händelser och funderingar jag har mött i min designpraktik, saker jag bryr mig om som också berör andra. Den del av min praktik som jag fokuserar på är designandet och genomförandet av sju co-designworkshops för medborgardeltagande tänkta att stödja hållbar stadsutveckling i kommunala planeringsprocesser. Jag reflekterar över dessa erfarenheter och ställs inför frågor om formgivares samhälleliga intrassling. För att börja reda i denna härva utforskar jag detta trassel genom demokratiska, sociala, politiska och designmässiga perspektiv. 

Att designa workshops i kommunala planeringsprocesser har gjort mig uppmärksam och nyfiken på olika tolkningar av hur demokrati kan praktiseras. För att förstå min roll i förhållande till dessa olika tolkningar, följer jag sammanflätningar mellan design och demokrati. Jag reflekterar över hur industridesigners roller historiskt har formats av industrialisering och marknadsintressen, bildats i relationer kring produktion och konsumtion. Jag undersöker hur politisk teori och filosofi formulerar spänningar inom demokratibegreppet, samt kritiserar nyliberal politisk rationalitet för att ta bort spänningarna mellan demokrati och kapitalism. Eftersom designerns relationstrassel formar våra praktiker, påverkas vi av tidigare och nuvarande relationer till vår roll, såväl som till det vi ägnar oss åt. Formgivare som arbetar med demokratiska frågeställningar navigerar alltså dessa relationer och spänningar, och påverkar därmed hur demokrati praktiseras. 

Min utforskning av dessa perspektiv har fått mig att formulera ett behov av att omorientera våra praktiker för att kunna svara på demokratiska frågeställningar, samt att argumentera för designers ansvar. Ansvar måste formuleras i relation till spänningar såväl som inifrån våra praktiker, vilket kan hjälpa oss att omvärdera i relation till vem, vad och var vi designar. Eftersom våra relationer också formar vår förmåga att formge svar – att designa – omformar dessa omorienteringar också vår förmåga att kunna designa kritiskt och omsorgsfullt i praktiken. 

Jag föreslår tre förhållanden att bry sig om – intrasslingar, spänningar och ansvar – för att stödja designers, designstudenter och designforskare att orientera sina praktiker. Dessa angelägenheter fokuserar på designers kritiska potential att skapa förslag, att trevande samarbeta och nyfiket föreslå saker. Mitt bidrag och teorigörande syftar därför till att stödja designers att förstå dessa förhållanden samt ta ansvar för hur de formar våra egna praktiker.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-300967