Till innehåll på sidan

Konstnärlig forskningsetik – forskning mellan utsatthet och egenmakt

Vetenskapsrådet bjuder in till en temadag.

Tid: To 2023-11-23 kl 10.00 - 16.00

Plats: A123, Kungliga tekniska högskolan, KTH, Osquars backe 5, Stockholm och digitalt

Språk: Svenska

Vetenskapsrådet anordnade redan 2016 ett symposium om konstnärlig forskning och forskningsetik, vilket 2017 utmynnande i en årsbok på temat. Mycket har hänt sedan dess, och det finns ett stort behov av att samla de frågor som väckts och de initiativ som tagits, både inom konstnärlig forskning och inom angränsande fält. Den skärpning i tillämpningen av etikprövningslagstiftningen som skett de senaste åren har skapat stor osäkerhet, inte minst när det gäller konstnärlig forskning. Vad kan beforskas och hur? Välkommen till ett seminarium om konstnärlig forskning och forskningsetik.

Anmälan

Sista anmälningsdag för att delta på plats är 15 november.

Konstnärlig forskningsetik – forskning mellan utsatthet och egenmakt - Vetenskapsrådet (vr.se)