Sommarutställning: Concrete Experiments


Betong! Det moderna samhällsbyggandets ryggrad och material. Även om betongen är förknippad med storstädernas framväxt så har den en mycket längre historia än så. Betong var en innovation som flitigt användes redan under romerska antiken. Ännu idag finns föredömliga konstruktioner från antiken att beundra runtom i Europa.

Under våren avslutades designkursen Concrete Experiments på KTH Arkitektur och i utställningen på Dome of Visions visas några av resultaten. De förslag som studenterna presenterar är skapade för olika platser på KTH Campus och är tänkta att fungera som paviljonger för undervisning, möten och utställningar. En efterföljare till Dome of Visions kanske?

Tid: Fr 2017-06-16 kl 14.00 - Fr 2017-08-18 kl 16.00

Plats: Dome of Visions, KTH campus

Vernissage 15 juni kl. 14.00-17.00. Utställningen pågår till den 18 augusti.

Vilken plats har då betongen i framtidens hållbara samhällsbyggande? Ur miljösynpunkt rymmer materialet nya möjligheter och vi kan ana en positiv utveckling kopplad till möjligheten att binda koldioxid i kombination med nya hållbara materialkomponenter.

Kursen tog sin utgångspunkt i arkitekten Léonie Geisendorfs arkitektur. Tyngdpunkten har legat på de estetiska kvaliteterna hos betong som ett nytt matetial under efterkrigstiden och Geisendorfs förmåga att skapa en arkitektur som präglas av tredimensionalitet, materialitet och lätthet

Kursen Concrete Experiments leddes av Charlie Gullström och Ori Merom, ansvariga lärare för Arkitekturskolans Masterstudio 4.

Foto av Luca Rösch

2017-06-16T14:00 2017-08-18T16:00 Sommarutställning: Concrete Experiments Sommarutställning: Concrete Experiments
Till sidans topp