Till innehåll på sidan

Studio 7: "Fragment and Coherence" (utställning på Konstakademien, Dec 15-Jan 25)

Denna lilla utställning på Konstakademien på Fredsgatan 12, inkilad mellan Nikehallens gipsskulpturer, presenterar arbeten från höstterminen av elever i Studio 7 på KTH Arkitekturskolan. Vernissage tisdag 16 december kl 16-20 på Kafé Mejan på Konstakademien. Välkommen!

Tid: Må 2014-12-15 - Sö 2015-01-25

Plats: Nikehallen, Konstakademien, Fredsgatan 12, Stockholm

Exportera till kalender

Denna lilla utställning på Konstakademien , inkilad mellan Nikehallens magnifika gipser, presenterar arbeten från höstterminen av elever i på KTH Arkitekturskolan. Studenterna sysselsatte sig med tre projekt som utforskade fundamentala frågor kring ordning i arkitektur. Med ordning menar vi tankestrukturer som sammanfattar de otaliga och varierande beslut som hjälper att forma ett arkitektoniskt verk.

I studion utgick vi från att arkitektens arbete till stor del består i att förena fragment – både bokstavliga och metaforiska, som antydda idéer och intensioner – till en begriplig helhet. Och att dessa fragment uppfattas mot en bakgrund, en förutsättning. Denna bakgrund kan också förstås både bokstavligen och metaforiskt: som ett fysiskt sammanhang i en speciell plats och samtidigt som generella vanor och dagligt bruk.

I det första projektet bad vi eleverna att i grupper om två personer studera någon av de (tvetydiga) graverade planscherna av den franske 1800-talsingejören Auguste Choisy. Studierna utfördes i gips, gjutet i noggrant tillverkade träformar. I det andra projektet bad vi dem studera ett magnifikt golv (en plats, en sal, eller en gård) och dess relation mellan inne och ute. I det tredje projektet fick de göra en skiss till en liten allmän lokal på en plats i Stockholms utkant eller innerstad. Det första projektet var en utforskning av ett arkitekturfragment. Det andra betraktade ett av bakgrundens mest fundamentala element: golvet/marken. I det tredje erbjöds möjligheten att kombinera fragment och bakgrund/förutsättning i ett eget verk.


Auguste Choisy, 1841-1909, var en fransk ingenjör och arkitekturteoretiker. Han är mest känd för sitt verk , L'art de bâtir chez les romains (1873) och L'art de bâtir chez les byzantins (1883) med axonometriska perspektiv underifrån av fragment av kända antika byggnader. Utifrån noggranna studier av murverkskonstruktioner från olika tider, drar Choisy slutsatsen att arkitektur bör förstås och uppskattas som uttryck för tekniska och sociala krafter. Choisy menade att om man förstår en byggnads precisa byggnadsmetoder och förutsättningar i en speciell kultur, och även hur material och konstruktion samverkar, kan man dra slutsatser om byggnadens speciella form och organisation. Enligt hans sätt att se, är arkitektur en övervägande rationell konstart; problemen kring fragment, inkonsekvens eller brist på sammanhang behövde inte beröras. Men Choisy förblev ovetande om ett ironiskt faktum: hans grodperspektiv av arkitekturfragment är motsatsen till rationella demonstrationer och motsäger hans teori. Rumsligheterna som framställs är mystiska, fragmenterade och tvetydiga.

STUDIO 7: FRAGMENTATION AND COHERENCE

lärare:

ELIZABETH HATZ, Lektor
PETER LYNCH, Gästlärare

studenter:
ZHENQIANG CHEN
BIRKIR INGIBJARTSSON
ARVID KALMARU
MAX LINDGREN
ERIK LORENZEN LINDBERG
ANDREAS NYSTRÖM
HENRIK SAGEN
ALBA SOLÍS
HELGA HRÖNN PORSTEINSDÓTTIR
FRIDA TURHAGEN
MAJA WESTMAN
BEATRIZ BANDEIRA
THERÉS FORSBERG
ARVID JANSSON
GABRIEL JONSSON NORDBÄCK
GUSTAV KNOCHENHAUER
FELIX LOTZ
EMILIA LYONS
PAVEL MUSAMBA
AURAPIM PHONGSIRIVECH
REBECCA THÖRNER
JOHANNA TUULSE
LOVISA WALLGREN
HJALMAR WEDHOLM
WIM WIKLUND

utställningsdesign, organisation och produktion:
GABRIEL JONSSON NORDBÄCK
LOVISA WALLGREN
AURAPIM PHONGSIRIVECH
FELIX LOTZ