Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utställning: "Norrköping – Kairo" (Aug 29-Sep 27)

Utställningen visar ett urval av projekt från Studio 3, avancerad nivå, från läsåret 2014-2015 – ledd av Alexis Pontvik och Pål Röjgård Harryan. Visas i Studion, plan 4, Konstakademien på Fredsgatan 12. Öppet tisdag till fredag 11–17, lördag till söndag 12 –16.

Tid: Sö 2015-08-02 - Sö 2015-09-27

Plats: Studion, Konstakademien, Fredsgatan 12, Stockholm

Exportera till kalender

(bild: 'Cairo Project' av Malin Bergman och 'Kairo Extension' av Johannes Loidl.)

SPATIALA OCH ANDRA SKALOR
Studio 3 bedrev läsåret 2014-2015 övningar efter en följd av rumsliga skalor. Skalor är ordnande mått i olika kunskapsområden och konst. I musikens skalor hänvisar dessa till olika tider och kulturer. I Arkitektur är betydelserna många, exempelvis förståelse för olika grader av detaljering som hänvisar till verklighetens skala 1:1. En byggnad kan ha skalor i dess delar men byggnader i staden har också skalrelationer till varandra. Det finns delar av skalor inom regioner och även globala skalor av ting och relationer. I alla dessa skalor hittar vi åtgärder, särskilda villkor och kunskaper. Skalan är ett mått, som ordnar och underlättar både läsning och förståelse. Studio 3 kommer detta läsår att göra en resa i skalor från rummet till bostaden; från bostaden till byggnaden; från byggnaden till kvarteret; från kvarteret till staden.

UNDERVISNINGSMETODER
Förändringar i den fysiska miljön påverkar ständigt bebyggda och obebyggda platser. En stor del av den arkitektoniska praxisen i dag och framöver kommer att ta itu med omvandlingar av befintliga byggnadsstrukturer som skall anpassas till nya behov. Vår studio undersöker olika skalor inom de kontextuella ramarna för olika platser och anpassar program och design för förändrade villkor. Under året har vi att närmat oss arkitektur från enskilda rum till hus; från hus till stadskvarter och slutligen utformning av hela stadsdelar. Metoder har utvecklats för att hantera olika skalor i byggnader, utrymmen och platser genom olika designverktyg. Vi har försökt identifiera värden, hot och förståelse för det byggda i förhållande till dess fysiska omgivningar och stadsmiljöer på skiftande geografiska platser – med olika kulturer, klimat, material och byggteknik som utgångspunkter. Färdigheter inom olika representationstekniker, modeller och ritningar i varje projekt har varit en pågående och viktig disciplin för att utveckla projekten genom hela året.

Mer om utställningen på Konstakademien hemsida .

En utförlig presentation av Studio 3 och KTH Arkitekturskolans övriga studios på avancerad nivå för läsåret 2014-2015 finns i Studio Themes-katalogen .

Utställningen är producerad i samarbete med University of Cairo, Egypten, och Norrköping Stad