Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nationellt möte Tillämpad stadsbyggnad - 20 oktober 2021

Ta del av kunskapsöversyn, initiativ runt om i landet och delta i diskussioner! KTH och finansiären Arwidssonstiftelsen arrangerar årligen ett nationellt möte kring Tillämpad Stadsbyggnad.

Komplexitet & stadsbyggande – digitalisering och stadsrumsanalyser som stöd

Om det Nationellt möte Tillämpad stadsbyggnad 2021

Tid: Onsdagen 20 oktober Kl 08.30 - 16.00

Plats: Hybridevent som sker både digitalt via Zoom och på plats på KTH Campus (Teknikringen 10B)

Frågor? Kontakta Ann Legeby

Ett mer träffsäkert planeringsunderlag är en förutsättning i det allt mer komplexa stadsbyggandet och stadsutvecklingsprocesserna där många aktörer och intressen är inblandade. Hållbarhetsaspekter behöver ges plats och konkretiseras i den byggda miljön och det handlar om att möta klimatförändringar såväl som ökande social polarisering. Hur kan digitalisering och analyser av staden stödja ett stads­byggande och en planering som i högre utsträckning uppfyller uppställda mål? Här finns en stor potential att få ökad kunskap om hur städer och samhällen fungerar men också hur vi kan gestalta och utforma våra livsmiljöer i framtiden.

Det Nationella mötet i Tillämpad Stadsbyggnad 2021 handlar om transformering av arbetssätt och metoder där stadsanalyser spelar en allt större roll. Olika perspektiv kommer belysas, såväl från kommunal och statlig nivå samt från forskningen. Vi visar exempel från projekt och strategiskt arbete i fyra kommuner som ligger i framkant. Det finns en många möjligheter med digitalisering men här finns också många hinder och dilemman som behöver hanteras på vägen.

Varmt välkomna 20 oktober!

Ett urval av talarna

Lukas Ljungqvist, Stockholms stad; Jenny Jernström, Östersunds kommun; Örjan Trapp, Uppsala kommun; Malin Klarqvist, Göteborgs stad; Meta Berghauser Pont, CTH; Matilde Kautsky, KTH; Ann Legeby KTH; Daniel Koch, KTH; Chen Feng, KTH; Filip Bladini, GU; Malin Klintborg, Lantmäteriet; Anna-Alexandra Lidenstjärna, Boverket; Student som tilldelats stipendium

Oktobermötet Tillämpad Stadsbyggnad är en arena för forskare och praktiker att mötas. Vi vill sprida kunskap om de initiativ som sker på olika håll i landet och vidareutveckla diskussionen om hur arkitektur och stadsbyggnad kan bidra till en mer hållbar utveckling.