Nyfiken på stadsbyggnad? Möt forskare och praktiker som berättar om aktuell forskning!

Ta del av kunskapsöversyn, initiativ runt om i landet och delta i diskussioner kring Tillämpad stadsbyggnad. KTH och finansiären Arwidssonstiftelsen arrangerar sedan hösten 2019 årligen ett nationellt möte kring Tillämpad Stadsbyggnad.

Mer information inför årets arrangemang i oktober 2020 kommer inom kort.

Oktobermötet Tillämpad stadsbyggnad

Oktobermötet Tillämpad stadsbyggnad är ett nationellt möte och en arena för akademi och praktik att mötas. Det första nationella mötet ägde rum 16 – 17 oktober 2019. Det är ett återkommande arrangemang som samlar forskare verksamma inom tillämpad stadsbyggnad från olika delar av landet samt praktiker som är intresserade av ämnet eller samverkar med forskare inom arkitektur-stadsbyggnad-planering.

Pågående forskningsprojekt presenteras och fokus ligger på hur stadsbyggandet relaterar till hur aktuella utmaningar kan adresseras såsom klimatanpassning, jämlika livsvillkor, rättvis stad, bostadsförsörjning samt krympande och växande städer och samhällen.

Vi vill sprida kunskap om de initiativ som sker på olika håll i landet och vidareutveckla diskussionen om hur arkitektur och stadsbyggnad kan bidra till en mer hållbar utveckling. Deltog 2019 gör bland andra KTH, Chalmers, Blekinge Tekniska högskola, Gävle högskola, Beijerinstitutet, forskningsinriktade företag samt offentliga aktörer och kommuner.