Till innehåll på sidan

Arkiv (äldre studiehandböcker)

Här återfinns äldre utbildningsplaner (studieplaner för en viss årskull) och tidigare läsårs studiehandböcker (årsvisa utbildnings- och kursbeskrivningar).