Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studiehandbok arkiv

Här återfinns äldre utbildningsplaner (studieplaner för en viss årskull) och tidigare läsårs studiehandböcker (årsvisa utbildnings- och kursbeskrivningar).


Utbildningsplaner

Utbildningsplanerna är upplagda årskullsvis, dvs utbildningsplanen för exempelvis årskull A-04 innehåller de kurser/projekt som den årskullens studenter skall ha i sin examen, förutsatt att de inte tagit studieuppehåll. I så fall förskjuts planen med ett år efter uppehållet.

På KTH:s studentwebb - under rubriken "Kurser inom program -> arkitektutbildning ARKIT 300hp" finns den aktuella utbildningsplanen med kurslista för årskurs 1. Anger man i stället exempelvis årskurs 3 får man fram den två år gamla planen, med kurslistor för årskurserna 1-3. Länkar till kursplaner fr.o.m läsåret 07-08 finns i tabellerna.

Beskrivningar fr.o.m årskull A-03: Studentwebben (även längst ned)

Utbildningsplaner för årskullarna A83 - A94, tabeller (pdf 855 kB)

Utbildningsplaner för årskullarna A95 - A04, tabeller (pdf 64 kB)

Studiehandboken innehåller tidigare läsårs information, dels årskursbeskrivningar och kursplaner (studiehandbok/text), dels en lista över vilka kurser som arkitektutbildningen omfattade de olika läsåren (läsårsplan/tabell).

Fram till millennieskiftet utgavs tryckta studiehandböcker; vissa år endast i form av supplement till föregående års skrift. I några fall är uppgifterna ofullständiga. Från läsåret 2000/2001 publicerades arkitekturskolans studiehandbok även på webbsidan; dessa tidigare webbsidor finns härnedan överförda till PDF-dokument.
Materialet från 2002/2003 är f.n ofullständigt.

Tabeller över utbildningens kurser och projekt (läsårsplaner) finns från 1995/96. Äldre läsårsplaner går att plocka fram genom att kombinera utbildningsplanerna för årskullarna A83 - A94 (länken ovan).


Studiehandböcker

1995-96 Läsårsplan/tabell (pdf 35 kB)

1996-97 Läsårsplan/tabell (pdf 40 kB)

1997-98 Läsårsplan/tabell (pdf 48 kB)

1998-99 Läsårsplan/tabell (pdf 34 kB)

1999-00 Läsårsplan/tabell (pdf 34 kB)

2000-01 Studiehandbok/text (pdf 139 kB)

2000-01 Läsårsplan/tabell (pdf 38 kB)

2001-02 Studiehandbok/fullständig (pdf 727 kB)

2001-02 Läsårsplan/tabell (pdf 41 kB)

2002-03 Studiehandbok/text (pdf 31 kB)

2002-03 Läsårsplan/tabell (pdf 38 kB)

2003-04 Studiehandbok/text (pdf 120 kB)

2003-04 Läsårsplan/tabell (pdf 41 kB)

2004-05 Studiehandbok/text (pdf 139 kB)

2004-05 Läsårsplan/tabell (pdf 35 kB)

(2004-05 Syllabus) (pdf 135 kB)

2005-06 Studiehandbok/text (pdf 138 kB)

2005-06 Läsårsplan/tabell (pdf 39 kB)

2006-07 Studiehandbok/text (pdf 157 kB)

2006-07 Läsårsplan/tabell (pdf 38 kB)

2007-08 Studiehandbok/text (pdf 160 kB)

2007-08 Läsårsplan/tabell (pdf 34 kB)

2008-09 Läsårsplan/tabell (pdf 29 kB)

2009-10 Läsårsplan/tabell (pdf 30 kB)

2010-11 Läsårsplan/tabell (pdf 37 kB)

Kursplaner (åk5) för årskull -03 (Studentwebben)

Kursplaner (åk4-) för årskull -04 (Studentwebben)

Kursplaner (åk3-) för årskull -05 (Studentwebben)

Kursplaner (åk2-) för årskull -06 (Studentwebben)

Utbildnings-/kursplaner för årskull -07 (Studentwebben)

Utbildnings-/kursplaner för årskull -08 (Studentwebben)

Utbildnings-/kursplaner för årskull -09 (Studentwebben)

Utbildnings-/kursplaner för årskull -10 (Studentwebben)

Utbildnings-/kursplaner för årskull -11 (Studentwebben)

Utbildnings-/kursplaner för årskull -12 (Studentwebben)