Verksamhetsavdelningar

KTH Arkitekturskolan är indelad i fem verksamhetsavdelningar:
Avd Admin utgörs av institutionens gemensamma administration.
Avd 123 samlar utbildning inom arkitekturprogrammet på grundnivå.
Avd 45 samlar utbildning inom arkitekturprogrammet på avancerad nivå.
Avd FoFu innehåller forskning och utbildning på forskarnivå. Forskningen är i sig indelad i ett antal ämnesområden.
Avd FeX samlar frivilliga kurser, fort- och vidareutbildning, externa kurser och program samt är hemvisten för institutionens utvecklingsverksamhet.

Avd Admin
Avd 123
Avd 45
Avd FoFu
Avd FeX