Till innehåll på sidan

Organisation

Organisationsenheter

KTH Arkitekturskolan är indelad i nedan organisationsenheter:

  1. Teknisk och administrativ personal, verksamhetsstöd

  2. Arkitektutbildningens grundläggande nivå, årskurs 1-3

  3. Arkitektutbildningens avancerade nivå, årskurs 4-5

  4. Forskning och forskarutbildning (FoFU), är i sig indelad i ett antal inriktningar.

  5. Fort- och vidareutbildning (FEX) samlar frivilliga kurser, fort- och vidareutbildning, samt externa kurser och program

  6.  Avdelningen för Ljus och Design

Ledning

Katja Tollmar Grillner , prefekt
Malin Åberg Wennerholm , proprefekt och vice grundutbildningsansvarig (vice GA)

Ledningsgruppen

Arkitekturskolans ledningsgrupp är skolans samlade ledningsorgan. Gruppen träffas en gång varje månad, vanligtvis onsdag eftermiddag.

Katja Tollmar Grillner , prefekt och forskningsansvarig
Malin Åberg Wennerholm , proprefekt och vice grundutbildningsansvarig (vice GA)
Ute Besenecker , avd.chef Ljusdesign
Claes Sörstedt , programansvarig för grundutbildningen
​Weronica Ronnefalk , årskursansvarig ÅK1
Brady Burroughs , årskursansvarig ÅK2
Bojan Boric , årskursansvarig ÅK3
Markus Aerni , årskursansvarig ÅK4-5
Stefan Inghult Raam , årskursansvarig ÅK4-5
Anders Bergström , personalansvarig forskning
Catharina Gabrielsson , ansvarig för forskarutbildningen
Anna Eklund , avd.chef, Verkstaden
Ana Brene , ekonom
Ida-Maria Bruhn , HR-handläggare

Vendela Folke, Studeranderepresentant

Skyddsombud

Skyddsombud utses gemensamt av de fackliga organisationerna. Länk till Arkitekturs skyddsombud: intra.kth.se/abe/kontakt/skyddsombud-1.603309

Studierådet

Studierådet har en rådgivande funktion till Arkitekturskolans akademiska ledning. Studierådet behandlar akademiska kvalitetsfrågor och bedömningar.

Institutionsforskningsråd arkitektur

Ledamöter 2021 

Katja Tollmar Grillner , prefekt och forskningsansvarig, sammankallar till rådets möten
Anders Bergström , personalansvarig forskning
Ute Besenecker , professor
Ulrika Knagenhielm-Karlsson , professor
Daniel Koch , forskare
Ann Legeby , professor
Helena Mattsson , professor
Catharina Gabrielsson , programansvarig doktorsprogram samt gruppchef doktorander

Doktorandrepresentation (tillsatts av THS/ doktorandsektion)