Till innehåll på sidan

Forskning

Forskning inom arkitektur förvaltar, utvecklar och kommunicerar kunskap om arkitektur. Ämnet behandlar arkitekturens begrepp och teorier och dessas relation till projekteringen och utformningen av den byggda miljön. Forskningsämnet arkitektur på KTH innefattar fem inriktningar: arkitektonisk gestaltning, arkitekturteknik, arkitekturens historia och teori, kritiska studier i arkitektur och stadsbyggnad.

Forskningsinriktningar

Arkitekturskolan har fem inriktningar inom forskningen och utbildningen på forskarnivå.
Dessa inriktingar överlappas och i ett flertal forskningsprojekt finns forskare från flera inriktningar. Inriktningarna återfinns även inom grundutbildningen.

Arkitektonisk gestaltning

Arkitekturens historia och teori

Kritiska studier i arkitektur

Stadsbyggnad