Till innehåll på sidan

Forskning vid KTH Arkitektur

Forskning inom arkitektur förvaltar, utvecklar och kommunicerar kunskap om arkitektur. Ämnet behandlar arkitekturens begrepp och teorier och dessas relation till projekteringen och utformningen av den byggda miljön.

KTH Arkitektur har tre inriktningar inom forskningen och utbildningen på forskarnivå. Dessa inriktingar överlappas och i ett flertal forskningsprojekt finns forskare från flera inriktningar. Inriktningarna återfinns även inom grundutbildningen.