Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

The organisation of KTH Architecture

Organisational units

This page is under construction in English.

KTH Arkitekturskolan är indelad i nedan organisationsenheter::

  1. Teknisk och administrativ personal

  2. Arkitektutbildningens grundläggande nivå, årskurs 1-3

  3. Arkitektutbildningens avancerade nivå, årskurs 4-5

  4. Forskning och forskarutbildning (FoFU), är i sig indelad i ett antal inriktningar.

  5. Fort- och vidareutbildning (FEX) samlar frivilliga kurser, fort- och vidareutbildning, samt externa kurser och program.

  6. Division Architectural Lighting Design

Ledning

Katja Tollmar Grillner , prefekt

Malin Åberg Wennerholm , proprefekt och vice grundutbildningsansvarig (vice GA)

Ledningsgruppen

Arkitekturskolans ledningsgrupp är skolans samlade ledningsorgan. Gruppen träffas en gång varje månad, vanligtvis onsdag eftermiddag.

Katja Tollmar Grillner , prefekt och forskningsansvarig

Malin Åberg Wennerholm , proprefekt och vice grundutbildningsansvarig (vice GA)

Ute Besenecker , avd.chef Ljusdesign
 

​Weronica Ronnefalk , årskursansvarig ÅK1
Brady Burroughs , årskursansvarig ÅK2
Bojan Boric , årskursansvarig ÅK3
Markus Aerni , årskursansvarig ÅK4-5
Anders Bergström , personalansvarig forskning
Catharina Gabrielsson , ansvarig för forskarutbildningen
Anna Eklund , avd.chef, Verkstaden
Pia Johansson , gruppchef administrationen

Ana Brene , ekonom
Ida-Maria Bruhn , HR-handläggare

Vendela Folke, Studeranderepresentant

Skyddsombud

Skyddsombud utses gemensamt av de fackliga organisationerna. Länk till Arkitekturs skyddsombud: intra.kth.se/abe/kontakt/skyddsombud-1.603309

Studierådet

Studierådet har en rådgivande funktion till Arkitekturskolans akademiska ledning. Studierådet behandlar akademiska kvalitetsfrågor och bedömningar.

Institutionsforskningsråd arkitektur

Ledamöter 2021 

Katja Tollmar Grillner , prefekt och forskningsansvarig, sammankallar till rådets möten

Anders Bergström , personalansvarig forskning

Ute Besenecker , professor

Ulrika Knagenhielm-Karlsson , professor

Daniel Koch , forskare

Ann Legeby , professor

Helena Mattsson , professor

Catharina Gabrielsson , programansvarig doktorsprogram samt gruppchef doktorander

Doktorandrepresentation (tillsatts av THS/ doktorandsektion)