Organisation

Organisationsenheter

KTH Arkitekturskolan är indelad i fem organisationsenheter::

  • Teknisk och administrativ personal
  • Arkitektutbildningens grundläggande nivå, årskurs 1-3
  • Arkitektutbildningens avancerade nivå, årskurs 4-5
  • Forskning och forskarutbildning (FoFU), är i sig indelad i ett antal inriktningar.
  • Fort- och vidareutbildning (FEX) samlar frivilliga kurser, fort- och vidareutbildning, samt externa kurser och program.

Ledning

Katja Tollmar Grillner , prefekt

Malin Åberg Wennerholm , proprefekt och vice grundutbildningsansvarig (vice GA)

Ledningsgruppen

Arkitekturskolans ledningsgrupp är skolans samlade ledningsorgan. Gruppen träffas en gång varannan vecka, vanligtvis onsdag förmiddag.

Katja Tollmar Grillner , prefekt

Malin Åberg Wennerholm , proprefekt och vice grundutbildningsansvarig (vice GA)

Per Franson , avd.chef Ljusdesign
Erik Wingquist , programansvarig

Helena Mattsson , forskningsansvarig
​Weronica Ronnefalk , årskursansvarig ÅK1
Brady Burroughs , årskursansvarig ÅK2
Bojan Boric , årskursansvarig ÅK3
Claes Sörstedt , årskursansvarig ÅK4-5
Anders Bergström , personalansvarig forskning
Meike Schalk , ansvarig för forskarutbildningen
Anna Eklund , avd.chef, Verkstaden
Pia Johansson , gruppchef administrationen

Adjungerade

Ana Brene , ekonom
Eva Huring , HR-handläggare

Studierådet

Studierådet har en rådgivande funktion till Arkitekturskolans akademiska ledning. Studierådet behandlar akademiska kvalitetsfrågor och bedömningar.

Valberedning

Valberedningen utses av ledningsgruppen. Valberedningen har ett övergripande ansvar för sammansättningen av och förslag till Arkitekturskolans råd, grupper och utskott.

Daniel Koch, forskarrepresentant
Emma Persson, representant teknisk och administrativ personal
Teres Selberg, lärarrepresentant