Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Organisation

Organisationsenheter

KTH Arkitekturskolan är indelad i nedan avdelningar:

  1. Arkitektur

  2. Ljus och Design

  3. Verkstad
     

Ledning

Katja Tollmar Grillner , prefekt
Malin Åberg Wennerholm , proprefekt och vice grundutbildningsansvarig (vice GA)

Ledningsgruppen

Arkitekturskolans ledningsgrupp är skolans samlade ledningsorgan. Gruppen träffas en gång varje månad, vanligtvis onsdag eftermiddag.

Katja Tollmar Grillner , prefekt och forskningsansvarig
Malin Åberg Wennerholm , proprefekt och vice grundutbildningsansvarig (vice GA)
​​​​​​​Maria Björk Carleborg , administrativ chef
Ute Besenecker , avd.chef Ljusdesign
Claes Sörstedt , programansvarig för grundutbildningen
​Weronica Ronnefalk , årskursansvarig ÅK1
Brady Burroughs , årskursansvarig ÅK2
Bojan Boric , årskursansvarig ÅK3
Anders Bergström , personalansvarig forskning
Catharina Gabrielsson , ansvarig för forskarutbildningen
Anna Eklund , avd.chef, Verkstaden
Ana Brene , ekonom
Ida-Maria Bruhn , HR-handläggare

Vincent Landemoo, Studeranderepresentant

Skyddsombud

Skyddsombud utses gemensamt av de fackliga organisationerna. Länk till Arkitekturs skyddsombud: intra.kth.se/abe/kontakt/skyddsombud-1.603309

Studierådet

Studierådet har en rådgivande funktion till Arkitekturskolans akademiska ledning. Studierådet behandlar akademiska kvalitetsfrågor och bedömningar.

Institutionsforskningsråd arkitektur

Institutionsforskningsrådet har en rådgivande funktion till Arkitekturskolans akademiska ledning. Institutionsforskningsrådet behandlar strategiska forskningsfrågor och bedömningar. Aktiviteten har varit vilande under 2023.

Ledamöter 2022

Katja Tollmar Grillner , prefekt och forskningsansvarig, sammankallar till rådets möten
Thordis Arrhenius , professor
Anders Bergström , personalansvarig forskning
Ute Besenecker , lektor
Ulrika Knagenhielm-Karlsson , professor
Daniel Koch , forskare
Ann Legeby , professor
Helena Mattsson , professor
Catharina Gabrielsson , programansvarig doktorsprogram samt gruppchef doktorander

Doktorandrepresentation (tillsatts av THS/ doktorandsektion)