Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jan vann studentpriset i Tillämpad stadsbyggnad 2020

Jan Dankmeyer, vinnare av årets studentpris och Veronica Hejdelind, Arwidssonstiftelsen
Jan Dankmeyer, vinnare av årets studentpris och Veronica Hejdelind, Arwidssonstiftelsen
Publicerad 2020-10-14

För andra gången delar Arwidssonstiftelsen tillsammans med KTH Arkitektur ut pris till bästa examensarbete inom ämnet Tillämpad stadsbyggnad. 2020 går priset till Jan Dankmeyer, från mastersprogrammet Urban Challenges på Chalmers arkitekturskola.

Jan Dankmeyer (Foto: Privat)

Pristagaren får 10 000 kr och ett verk av konstnären Susanne Wollmers. Vi är extra glada att vi i år, Corona till trots, har kunnat bjuda in samtliga universitet och högskolor i Sverige som har master studenter i arkitektur och/eller planering att nominera uppsatser. En process som vi hoppas ska fortsätta att utvecklas.

Examensarbete Jan Dankmeyer: “Playable Adaptivity – how to educate the designers of tomorrow for a resilient urban future”

Jury för studentpriset

  • Lars Marcus, professor i stadsbyggnad, Chalmers tekniska högskola
  • Tatjana Joksimovic, planchef på länsstyrelsen i Stockholm
  • Josephine Nellerup, planchef på stadsbyggnadskontoret i Malmö
  • Martin Rörby, arkitekturhistoriker och styrelsemedlem i Arwidssonstiftelsen

Nomineringstext – studentpriset 2020

”Playable adaptivity” är ett examensarbete som i ett fokuserat projekt och en konkret stadsbyggnadslösning tar sig an flera av dagens centrala teman inom stadsutvecklingen på ett koncentrerat och vackert sätt. Utifrån en grundlig men pedagogisk framställning av hur stadens ekologiska system, inte minst de vattenburna, utgör en avgörande komponent för städers funktion och vardag, tar förslagsställaren med oss steg för steg till ett färdigt förslag och utformning av ett offentligt rum i centrala Göteborg. Inte minst intressant är hur förslaget tar den idag allt mer vedertagna idén om ekosystemtjänster vidare och sätter den i särskild relation till barns lek och lärande på en centralt belägen offentlig plats där dessa ekosystemtjänster inte bara får en viktig funktion i staden utan även kan bidra till djupare förståelse och kunskap både om hur sådana tjänster fungerar och kan ges ett talande och vackert uttryck.

By focusing on the children's perspective, this Master’s thesis explores how to combine child-responsive urban design with environmental education. Correspondingly, water sensitive urban design is introduced as a method to couple Gothenburg's context-based urban challenges with environmental education as a pedagogical and playful element to educate children about urban resilience.

In compliance with the research-for-design method, this work aims to create a spatial interface for children where the experience of space and movement in relation to climate adaptivity breaks ground for a new perspective on urban playgrounds.

Kontakt

Jan Dankmeyer

Veronica Hejdelind , verksamhetschef Arwidssonstiftelsen

Ann Legeby , professor i Tillämpad stadsbyggnad KTH

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2020-10-14