Till innehåll på sidan

KTH Arkitekturskolans 5 punkter för jämställdhetsarbete

Publicerad 2016-04-21

Hur ska jag som anställd, lärare, föreläsare, inbjuden talare eller gästkritiker på KTH Arkitekturskolan tänka avseende jämställdhets mellan män och kvinnor i mitt arbete? Jämställdhet hotar inte kvalitet inom ämnet, det handlar om att få bättre kvalitet genom ett större utbud. Alla vi som på något sätt är aktiva på arkitekturskolan kan fundera över vilka vi väljer att referera till eller samarbeta med, och varför, just idag. Här följer fem punkter som kan vara till hjälp – listan är framtagen av Malin Åberg-Wennerholm och Jämställdhetssällskapet.

Checklistan_5punkter.pdf (pdf 339 kB)

1
Tänk efter vad/vem som du visar på bild och varför. Tänk efter vad/vem bilden/föreläsningen/genomgången utelämnar och varför. Se alltid på den färdiga texten/föreläsningen/presentationen/ bilden/uppgiftsformuleringen/ utnämningen med jämställda ögon. Vilket perspektiv har du på din frågeställning? Behöver du förändra något för att skapa jämställdhet?

2
Gå utanför ditt vanliga nätverk för att skapa en jämställd blandning av deltagare vid paneldiskussioner, juryarbete, seminarier, konferenser eller genomgångstillfällen.

3
Tänk på att arbetet med att lyfta fram arkitekter av båda könen är sömlöst, undvik “nu kommer en kvinnlig arkitekt”, utan gör det på ett naturligt vis utan några särskilda åthävor.

4
Namnge kvinnor och män på samma sätt alltid med både för och efternamn första gången därefter med båda namnen eller bara förnamn. Ta bort onödiga värderande ord eller könsspecifi ka uttryck.

5
Tänk på hur du samtalar eller ställer frågor till studenten. Ha alltid en god ton som respekterar varje student som individ. Finns det risk för att den du samtalar med kan uppfatta dig som exkluderande? Fundera på om det är något du skulle kunna förändra isåfall.

De fem punkterna är framtagna av Malin Åberg-Wennerholm och Jämställdhetssällskapet, gäller från augusti 2015.