Till innehåll på sidan

KTH-projekt bland årets Den Goda Staden-stipendier

Publicerad 2018-05-17

Vid Riksbyggens fullmäktige 16 maj delades årets stipendier från jubileumsfonden Den Goda Staden ut. En total prissumma på 628 000 kronor fördelades på ett antal projekt som bidragit till, eller kommer bidra till, innovativa idéer för att göra världens städer mer hållbara. Flera av pristagarna kommer från KTH Arkitektur.

Helen Runting, Rutger Sjögrim och Karin Matz tilldelas 148 000 kr för sitt projekt Shrinkage: Optimization, Dignity, & Living Together in the 21st Century Stockholm.
Projektet utgår från antagandet att den genomsnittliga bostaden i Stockholm krymper i storlek. Frågan är om den gör det, och i så fall hur, och varför. Genom empiriska, historiska och teoretiska infallsvinklar undersöks både betydelsen av minskade levnadsytor, och framtida modeller för delat boende.

Peter Lynch är gästprofessor vid KTH Arkitektur. Hans projekt Nya verktyg för stadsplanering: Analys och designjustering av stadsrummet i nyplanerade bostadsområden tilldelas 100 000 kr. Projektet kommer att utveckla nya metoder för utvärdering och anpassning av stadsplaneförslag för nya bostadsområden. Målet är att förbättra områdenas rumsliga egenskaper och potential för upplevelser. Projektet inkluderar två fallstudier; Butängen (Norrköping) och Lövholmen (Stockholm).

Riksbyggen delar ut 628 000 kronor för idéer om hållbara städer

Kontakt:

runting
plynch
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-05-17