Till innehåll på sidan

Making Effect - Research in Architecture - workshops, vernissage och föreläsningar

Publicerad 2017-08-29

Making Effect - Research in Architecture är den hittills största publika manifestationen av arkitekturforskning som gemensamt har producerats av de fyra Arkitekturskolorna i Sverige.

Manifestationen avslutar fem års stöd från Formas till två starka forskningsmiljöer 'Architecture in the Making' (Chalmers) och 'Architecture in Effect' (KTH) samt den nationella forskarskolan 'ResArc' (LTH). En viktig del av evenemanget är också att tänka framåt, hur lägger vi upp det fortsatta arbetet? ​

Evenemanget kommer äga rum 14-16 September, på ArkDes, Moderna Museets auditorium och KTH Arkitekturskolan och inkluderar:

Torsdag 14 September, ArkDes:

'Experiments'. Parallella workshops, vernissage av utställning, rundabordssamtal om forskning i arkitektur med projektets huvudsökande och arkitekturskolornas nuvarande forskningsansvariga.

Fredag 15 September, Moderna Museets auditorium:

'Reflections'. Projektpresentationer, kvällsföreläsningar och diskussion om forskningsetik.

Lördag 16 September, KTH Arkitekturskolan:

Dialog om arkitekturutbildning och yrke, bokpresentationer, samt ett seminarium om bostadsfrågan i Sverige (på svenska)

Mer information och programmet