Till innehåll på sidan

Malin Åberg Wennerholm, har tilldelats rektors jämställdhets- och månfaldspris 2016

Rektors beslut om jämställdhets- och mångfaldspris för anställda 2016

Publicerad 2016-09-16

Rektor beslutar att tilldela universitetsadjunkt Malin Åberg Wennerholm rektors jämställdshets- och mångfaldpris för anställda år 2016.
Motivering:
Malin Åberg Wennerholm har aktivt arbetat för att främja ökad jämställdhet inom området för utbildning på KTH. Malin har på ett föredömligt sätt arbetat för att integrera genusfrågor i arkitekturs grundutbildning. Hon har utarbetat åtgärder och aktiviteter som har implementerats bland både lärare och studenter.