Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ny bok: Marknadens tid

Bokomslag till Marknadens tid
Publicerad 2023-12-18

Marknadens tid är en antologi skriven av författare som benämns som några av Sveriges främsta historiker. Boken fokuserar på tiden från 1970-talet och framåt. Helena Mattsson, professor vid Arkitekturskolan, har bidragit med kapitlet Delegerad frihet: Boinflytande i marknadens skugga.

Nordic Academic Press presenterar boken enligt följande:

Det sena 1900-talet kan kallas för marknadens tid. Man skulle kunna beskriva det som att marknaden sprängde sina ramar och skapade ett nytt historiskt moraliskt rum. Hur gick det till och vad fick det för konsekvenser att ”marknaden” – som institution, ideal och metafor – fick en central roll i det svenska samhällslivet?

Den nya marknadslogiken gjorde djupa avtryck i politiken, men den förändrade också människors vardagsliv, språkbruk och referensramar. I Marknadens tid analyserar femton framstående historiker olika beståndsdelar i händelseförloppen från 1970-talet och framåt. De visar att marknaden inte kan förstås som en monolit – det har funnits flera olika marknadsbegrepp och visioner i omlopp som både samverkat och konkurrerat med varandra.

Författarna pekar på såväl historiska brytningspunkter som kontinuiteter längre bakåt i välfärdsstatens historia. Den historiska blicken avtäcker marknadsvändningens ofta förbisedda sociala, politiska och kulturella allianser, och belyser de tidvis stora skillnaderna mellan aktörernas avsikter och hur det sedan blev.

Redaktörer är Jenny Andersson, Nikolas Glover, Orsi Husz & David Larsson Heidenblad.

Medverkande: Jenny Andersson, Klara Arnberg, Erik Bengtsson, Oskar Broberg, Nikolas Glover, Orsi Husz, Liza Jakobsson, David Larsson Heidenblad, Carl Marklund, Helena Mattsson, Andreas Mørkved Hellenes, Charlotte Nilsson, Linnea Tillema, Helena Tolvhed och Elin Åström Rudberg

Utgiven på Nordic Academic Press