Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ny bok om arkitektur och nyliberaliseringar av den svenska modellen

Architecture and Retrenchment: Neoliberalization of the Swedish Model across Aesthetics and Space, 1
Architecture and Retrenchment undersökaer relationen mellan arkitektur och nedmonteringen av den svenska modellen av välfärdsstaten.
Publicerad 2023-03-02

På 1990-talet kollapsade den överhettade svenska fastighetsmarknaden. Konkurser och nedläggningar avlöste varandra. Den politik som styrt arkitektur och byggande hade banat väg för en djup ekonomisk kris som satte det svenska välfärdssamhället i gungning. Hur kunde arkitekturens roll i samhället förändras så radikalt, från att ha varit en politisk hörnsten i välfärdsstatsbygget på 1930-talet till att spela en central roll i raserandet av samma bygge?

Architecture and Retrenchement är en samtidshistoria som söker svar på den frågan. Boken visar hur arkitektur och byggd miljö befann sig i spänningsfältet mellan den kritik av välfärdsstaten som präglade 60- och 70-talen och de nyliberaliseringar som började ta form under samma tid. I fokus står det långa 1980-talet – från 1968 till 1994 – och boken spårar hur arkitekturdisciplinen både motsatte sig och bidrog till välfärdsstatens omvandlingar men också hur arkitekturen sågs som en resurs i samhällets förändringsprocesser mot ett alltmer marknadsstyrt tänkande.

Architecture and Retrenchment: Neoliberalization of the Swedish Model across Aesthetics and Space, 1968-1994 (London: Bloomsbury Visual Arts, 2023)

Författare: Helena Mattsson