Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Så ska Duved bli framtidens by

Collage som visar vy över en by, en forskare med en kyrka i bakgrunden och snöklätt landskap.
Vy över Duved med Indalsälven. Uppe till höger syns arkitekturprofessor Björn Hellström med Duveds kyrka i bakgrunden. (Foto: KTH)
Publicerad 2021-03-03

Byn Duved, med 1800 invånare, ska bli en hållbar förebild för landsbygden. Med självförsörjande system och lokalt engagemang vill man visa vägen för hur ett modernt samhälle kan byggas. Satsningen leds av arkitekturforskare från KTH.

Projektet, Duvedmodellen, handlar bland annat om att skapa en by med minskat avfall, att minimera biltrafiken och att satsa på hållbar matproduktion.

Fokus är på nydanande lösningar som andra kan lära av och ta efter. De som ska styra utvecklingen är byborna med deras engagemang och framtidsvisioner.

– Det senaste exemplet är en nystartad restaurang där allt på menyn är närproducerat, säger Björn Helllström , projektledare, arkitekt och adjungerad professor vid KTH.

Växande engagemang

Framtidstron i Duved, en by som lever i skuggan av skidmetropolen Åre, tog fart när kommunen bestämde sig för att satsa på en ny skola, som planeras öppna nästa höst. Genom företaget Duveds Framtid, ägt av bland andra det allmännyttiga bostadsbolaget och Byföreningen, har man skapat en plattform som fått det lokala engagemanget att växa.

– Duved har utvecklat en bra kommunikation och ett samspel mellan politiken, tjänstemän och näringsliv, så förutsättningarna är goda för att kunna utvecklas till en självförsörjande landsortsby och innovationsmotor, säger Björn Helllström.

Näst på tur att byggas är ett stort växthus, i papp och trä, för odling av frukt och grönsaker. Växthuset, som delvis ska drivas kooperativt, stod högst på önskelistan efter de offentliga möten som Duveds invånare bjudits in till för att berätta om sina visioner för byns framtid.

Växthuset, som även ska rymma mötesplatser och ytor för utställningar, planeras ligga mitt i Duved och bli en samlingsplats för både bofasta och besökare.

Samtidigt kommer fem arkitekter ta fram kostnadseffektiva boendelösningar för fem pilothus i centrala Duved. De ska stå som modell för hållbara bostäder, byggas i trä, kunna serieproduceras och vara flyttbara. Tanken är att bygga hyresrätter av hög kvalitet till rimliga priser.

Cirkulär ekonomi

Björn Hellström, som även arbetar för konsultbolaget Tyréns, kom in i processen genom ett anslag från innovationsmyndigheten Vinnova på tio miljoner, vilket är hälften av satsningens budget. Resten kommer från kommunen, regionen, Boverket och lokala näringslivet.

Hellström har länge intresserat sig för glesbygden, framförallt den negativa bilden av den. Han tycker att alltför många rosar urbaniseringen och glömmer bort den livskvalitet som finns på landsbygden.

Med Duvedmodellen hoppas han kunna ge hopp om en ny robust, cirkulär ekonomi som kan inspirera för framtidens samhällsbygge.

– Om det slår väl ut är tanken är att överföra den på andra mindre orter och senare även till större städer, säger han.

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-03-03