Till innehåll på sidan

Titel: Journal – rekonstruktion av kropp och minne.

Publicerad 2017-09-18

Plats: R1, reaktorhallen under KTH, ingång via hiss Drottning Kristinas väg 51.
Nedstigning via trappa vid Drottning Kristinas väg 51.

Den 29:e September har utställningen inte öppet som vanligt eftersom den dagen är vikt för disputation.

Allmänheten har därefter möjlighet att besöka utställningen till den 1:a oktober.

Platsbeskrivning: 25 meter under ytan på KTH Campus fanns Sveriges första kärnreaktor, experimentreaktorn R1. Den var inte bara vår första kärnreaktor, utan även Sveriges första avställda och avvecklade kärnreaktor. Nu används den friklassade reaktorlokalen av KTH som kreativ mötesplats för olika typer av verksamhet. Ansvarig för rummen är Leif Handberg som generöst tagit emot Journal.

Utställningsentré: gå runt hörnet och upp för vägen ca 50 meter, där finns en trappa ner i underjorden.

Öppettider: vi jobbar på exakt information. Men försöker att ha öppet 15-17.
Visningar kommer att arrangeras.

Mål: Journal är en dels en helt oberoende utställning som vilken utställning som helst. Men det är också resultatet av fjorton års arbete i interdisciplinärt samarbete med fem akademiska institutioner. Se vidare nedan. Den 29:e september är det disputation och då är utställningen stängd för allmänheten.

Installation: Journal är en s k monumentalinstallation (i brist på bättre ord). Alla verken hör samman. De är installerade i klinch med R1:ans unika rum. R1 var tidigt i processen med som ideala rum för slutlig presentation. Till sist blev det så. Något liknande har inte gjorts i dessa rum.

Installationsidéer: Jenny Wiklund och Jan Åman (curator). Handledaren Staffan Henriksson har varit en viktig dialogpartner under hela resan.

Handledare vid KTH: Katja Grillner och Daniel Koch.

Installationstekniker: Per Andersson och Dag Engström. Jonas Erlingsson.

Partners: Journal har utvecklats i interdisciplinärt samarbete mellan Jenny Wiklund och KTH Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Uppsala Universitet, Karolinska Institutet, Kungl. Konsthögskolan, Arkitektskole Aarhus, KTH Medieteknik och curator Jan Åman.

Kontakt: jan.aman@atelierslice.com, jenny.wiklund@arch.kth.se