Till innehåll på sidan

Utställningsbesök av KTH Arkitektur på Kungliga Konsthögskolan 6-9 februari

Publicerad 2018-02-06

KTH-studenter har i projektet ”Offbeat” undersökt olika förhållningssätt till befintlig bebyggelse på Skeppsholmen och föreslår hur en miljö för konstnärlig utbildning skulle kunna se ut.

Utställningsbesök: Offbeat – Om- och tillbyggnad av Kungl. Konsthögskolan

6-9 februari, Mellanrummet.

Studenter från Arkitektur KTH ställer ut sina förslag till en om- och tillbyggnad av Kungl. Konsthögskolan på Skeppsholmen.

Masterstudenter i studio 5 har under höstens projekt arbetat utifrån termen ”offbeat” – en term som inom musik beskriver något som inte följer rytmens standard men som också används för att beskriva något som är okonventionellt eller ovanligt.

Genom sina förslag på en tillbyggnad till Kungliga Konsthögskolan undersöker de olika sätt att förhålla sig till den befintliga bebyggelsen på ön. Om det befintliga kan sägas utgöra en standard, ett ”beat” – hur skapar ett byggt tillägg ett arkitektoniskt ”offbeat”?

Förutom att föreslå nya idéer kring skolans behov av lokaler försöker projekten ställa frågor om hur en miljö för en konstnärlig utbildning skulle kunna se ut idag, om skolans roll och betydelse för den lokala kontexten på Skeppsholmen och i Stockholm samt om skolans kontakt med allmänheten.

Studenterna spekulerar på olika sätt kring relationer mellan adderat och befintligt och mellan rum och bärande struktur. Vissa av dem har utvecklat robotdrivna designtekniker där nya principer för materiell bearbetning möter de gamla byggnaderna på platsen. Andra föreslår nedgrävda tillbyggnader som integreras i öns topografi. ​