Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ljus och design

Lighting Design Lab

Lighting Design Lab är en avdelning vid Institutionen för arkitektur vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH. Vi arbetar inom ämnet ljusdesign med ett dedikerat magisterprogram i arkitektonisk belysningsdesign, kurser för studenter vid arkitektutbildningen samt med forskningsprojekt som involverar doktorand- och postdoc-positioner.

Ljus och belysning är grundläggande komponenter i arkitektur och väsentliga för mänsklig uppfattning och välbefinnande. Ljuskvaliteten i de rumsliga miljöerna - både dagsljus och elektriskt ljus - påverkar människans syn, beteende och en mängd olika fysiologiska och psykologiska svar.

Vår inställning till ljus- och ljusplanering är tvärvetenskaplig. Forskning och utbildning bygger på och mellan olika metoder, inklusive designteori och praktik, forskning för design, fallstudier och innovation. Lighting Design Lab deltar i utbildnings- och forskningsaktiviteter som stimulerar människocentrerad innovation inom ljusdesign och teknik, tillämpad på arkitektoniska utrymmen. Teoretisk kunskap kombineras med praktisk tillämpning i experiment, utforskande projektarbeten och fallstudier.

Våra studenter, forskare och lärare kommer från hela världen och med olika bakgrunder, alla förenade i sin fascination och passion för att arbeta med ljus som ett arkitektoniskt medium och ”material”.

Lighting Design Lab är dedikerat till att främja kvalitet, öppenhet, professionalism och hög kompetens samt till att koppla kunskapsutveckling för Sveriges nordiska ljusförhållanden till ett globalt sammanhang av internationellt samarbete och utbyte.

Lighting Design Lab organiserar ofta evenemang för att få kontakt med andra akademiska institutioner, branschmedlemmar och andra intresserade intressenter kring specifika ämnen och projekt. För uppdateringar om evenemang och diskussioner, följ KTH Lighting Design Laboratorys aktiviteter på Facebook .

Besök magisterprogrammet i arkitektonisk belysningsdesign

Besök sidan för medarbetare, Avdelningen för ljus och design