Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arkitekturens teori, historia och kritiska studier

Inriktningen Arkitekturens teori, historia och kritiska studier utvecklar, förvaltar och kommunicerar kunskap om arkitektur ur ett brett kulturhistoriskt och samhällskritiskt perspektiv.

Forskningsmetoderna är interdisciplinära och relaterar till såväl ett bredare humanistiskt fält och konstnärligt gestaltande metoder, som till teknologi och samhällsvetenskap. Arkitekturens teori och historia studerar arkitektur och byggd miljö som en historisk process där samtiden kontextualiseras som del av längre utvecklingsskeden, och fördjupar förståelsen av arkitekturen som rumslig, estetisk och social praktik. Kritiska studier i arkitektur studerar arkitektur som profession, disciplin och kulturuttryck, olika ideologiska system och maktstrukturers påverkan på arkitekturen, och omvänt arkitekturens reproduktion av dessa system och strukturer.

Medarbetare inom forskningsområdet Arkitekturens teori, historia och kritiska studier

Professorer

Universitetslektorer

Forskare

Universitetsadjunkter

Postdoktorer

Forskarstuderande

  • Mats Fredriksson
  • Anna Odlinge