Till innehåll på sidan

Arkitektonisk gestaltning

Forskningen inom arkitektonisk gestaltning har en tudelad agenda och utvecklas i rask takt genom tillsättningen av nya forskare. Studiet av arkitektonisk form och organisation har en lång tradition i Sverige (med rötter i välfärdsstaten).

Parallellt med detta är arkitektonisk gestaltning det huvudsakliga undervisningsämnet på masternivå på KTH Arkitekturskolan med en fakultet som spänner mellan undervisning, forskning och praktik. Denna grupp bidrar med forskning och utveckling till i huvudsak tre områden: hållbarhet, digitala verktyg och studier av alternativa praktiker och medium.

Forskningsinriktningen Arkitektonisk gestaltning medverkar också i forskargruppen Digital Fabrications Laboratory (DFL) som är initierad av Ulrika Karlsson och i KTH:s arbete för att etablera en mer designorienterad forskning.

Personal

Klicka på bilden för mer information om respektive person.

Christina Bodin Danielsson

Publikationer