Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arkitekturens design, teknik och representation

Arkitekturens design, teknik och representation, utvecklar, förvaltar och kommunicerar kunskap inom arkitekturämnet med ett särskilt fokus på metod och materialisering.

Fokus inom utbildning och forskning inkluderar arkitektonisk gestaltning, arkitekturteknik, representation, hållbarhet, ljusdesign och relaterad arkitekturteori. Inom forskningen kombineras olika metoder och tillvägagångssätt utifrån arkitekturens teori och praktik, konstnärlig forskning, designdriven forskning, fallstudiemetodik och innovation. Verksamheten, som spänner över utbildning, forskning och designpraktik, bidrar till följande forskning- och utvecklingsområden: gestaltningsprocesser, kritisk teori, hållbarhet och återbruk, arkitektonisk ljusdesign, digitala design- och fabrikationsmetoder, experimentella arkitekturpraktiker och media.

Medarbetare inom forskningsområdet Arkitekturens design, teknik och representation

Professorer

Universitetslektorer

Forskare

Forskningsingenjörer

Universitetsadjunkt

Postdoktorer

Forskarstuderande