Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nationellt möte: Tillämpad stadsbyggnad - 20 oktober 2022

År 2022 hålls det fjärde årliga mötet i Tillämpad stadsbyggnad där frågan om rättvisa städer aktualiseras. Vi välkomnar praktiker och forskare inom arkitektur, stadsbyggnad och planering att delta i diskussioner om vilka teorier, verktyg, metoder och praktiker som kan guida oss in i framtiden i syfte att balansera en växande social, ekonomisk och miljörelaterad polarisering och att förespråka jämlika städer.

Rättvisa och jämlika städer

Om det Nationellt möte Tillämpad stadsbyggnad 2022

Tid: Torsdagen den 20 oktober kl. 08.30 - 16.00

Plats: Event på plats, KTH Campus, Osquars backe 5, sal A123.

Frågor? Kontakta Ann Legeby

Klimatkrisen likväl som strukturella orättvisor framträder på olika sätt och på flera skalnivåer i samhället. Problemformuleringar relaterade till det offentliga rummet, täthet, bostadssituationen, social kontroll och urban segregation omformuleras för att möta olika kriser. Hur kan stadsbyggnad vara ett led i sociala och ekonomiska frågor blir mer integrerade i miljöfrågor? Är en väg framåt att ett social-ekologiskt tänkande integreras i Anthropocene? Under oktobermötet kommer en blandning av konkreta exempel och fallstudier presenteras som kan bidra till ökad förståelse för dagens utmaningar, och inte minst, inspirera till skapandet av en bättre framtid.

Varmt välkomna den 20 oktober!

Ett urval av talare

Karin Ahlzén, Stockholms stad; Nils Björling, Chalmers tekniska högskola; Matilde Kautsky, KTH; Örjan Sjöberg, Handelshögskolan; Meike Schalk, KTH; Emma Holmqvist, Uppsala Universitet; Björn Ekelund och Anna Sundman, Arkitekturinstitutet; Tanja Joelsson, Stockholms Universitet; Adrià Carbonell, KTH; Nazem Tahvilzadeh, Malmö Universitet; Ann Legeby, KTH; Paul-Antoine Lucas, AHO; Bui Quy Son, AHO; Albena Yaneva, University of Manchester samt Studentpris. Moderator: Kris Johnson-Jones, Arwidssonstiftelsen.

Detaljerat program presente­ras på hemsidan.

Oktobermötet Tillämpad Stadsbyggnad är en arena för forskare och praktiker att mötas. Vi vill sprida kunskap om de initiativ som sker på olika håll i landet och vidareutveckla diskussionen om hur arkitektur och stadsbyggnad kan bidra till en mer hållbar utveckling.