Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nationellt möte: Tillämpad stadsbyggnad 2023

År 2023 hålls det femte årliga mötet i Tillämpad stadsbyggnad där vi lyfter frågan om den byggda formens betydelse. Den byggda miljön har stor betydelse för vårt vardagliga liv – för ekonomiska, sociala och demokratiska processer. Vi välkomnar praktiker och forskare inom arkitektur, stadsbyggnad och planering att delta i det nationella mötet för att lyssna till och diskutera den byggda formens betydelse.

Tillämpad stadsbyggnad

Registrering

Detaljerat program publiceras inom kort.

Registrering

Den byggda formens betydelse

Om det Nationellt möte Tillämpad stadsbyggnad 2023

Tid: Torsdagen den 19 oktober kl. 08.30 - 16.00

Plats: Event på plats, KTH Campus, Osquars backe 5, sal A123.

Frågor? Kontakta Ann Legeby

Den byggda miljön förändrar vi kontinuerligt så att den ska fungera utifrån olika behov. Genom det sätt som vi gestaltar olika miljöer så utvecklar vi också mark och fastigheter. Det handlar om byggnader men också om gator, öppna platser, torg, bostadsgårdar och infrastruktur. Kunskapsfältet om byggd form utvecklar förståelse för vilka förutsättningar byggd form ger för samhället och hur vi kan använda våra städer och samhällen. Byggd form är i grunden mångfunktionell och behöver kunna hantera förändringar över tid för att möta olika hållbarhetsmål.

Birthe & Per Arwidssons stiftelse

Boverket har inom ramen för Gestaltad Livsmiljö tagit initiativ till samverkan med universitet och högskolor för att sprida forskning och evidensbaserade metoder till praktiken och till professionen. På det Nationella mötet uppmärksammar vi en del av arbetet och fokuserar på Den Byggda Formens Betydelse. 

Varmt välkomna den 19 oktober!

Oktobermötet Tillämpad Stadsbyggnad är en arena för forskare och praktiker att mötas. Vi vill sprida kunskap om de initiativ som sker på olika håll i landet och vidareutveckla diskussionen om hur arkitektur och stadsbyggnad kan bidra till en mer hållbar utveckling.