Till innehåll på sidan

Duvedmodellen för lokalsamhällen 2.0

Hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning genom lokal samverkan.

Växande klyftor i livsvillkor mellan stad och landsbygd är en av Sveriges mest centrala utmaningar. Förändringarna har en direkt ogynnsam återverkan på offentlig och privat service, kulturutbud, arbete, transporter, bostäder, liksom i vikande tilltro till de demokratiska samhällssystemen.

Duved har tack vare sin lilla skala med 700 personer – med Duved Byförening som drivande kraft – möjlighet att bli modellskapare och visa vägen för framtidens by- och samhällsbyggnadsutveckling i Sverige. Landsbygden utgör utgångspunkten för ett nydanande hållbart samhälle som utgår från lokala aktörers visioner, erfarenheter och idéer. 

Målet över tid är att Duvedmodellen ska bidra med ett ömsesidigt utvecklande samspel med cirkulära strukturer och dynamiska värdekedjor som gagnar såväl land som stad.

Projektet avser att via fem arbetspaket utveckla och genomföra följande satsningar/prototyper som tillsammans utgör Duvedmodellen:

AP0 Styrning genom lokal samverkan │ AP1 Boende │ AP2 Försörjning │ AP3 Livsmiljö │ AP4 Digitalisering

Projektledare