Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arkitekturutbildningen åk 1-5 och master arkitektur åk 1-2

Arkitektutbildningen vid KTH har en programansvarig och fyra årskursansvariga. Claes Sörstedt är programansvarig för grundutbildningen. Markus Aerni är programansvarig för masterprogrammet i arkitektur. Utöver att driva årskursernas utbildning så har årskursansvariga personalansvar för undervisande personal i respektive årskurs.

 Programansvarig 

 Årskursansvarig åk 1

 Årskursansvarig åk 2

Årskursansvarig åk 3

 Årskursansvarig åk 4-5/master åk 1-2

Markus Aerni
Markus Aerni universitetsadjunkt aerni@kth.se Profil