Till innehåll på sidan

Arkitekturutbildningen åk 1-5 och master arkitektur åk 1-2

Arkitektutbildningen vid KTH har en programansvarig och fyra årskursansvariga. Erik Wingquist är även programansvarig för masterprogrammet i arkitektur. Utöver att driva årskursernas utbildning så har årskursansvariga personalansvar för undervisande personal i respektive årskurs.

 Programansvarig 

Erik Wingquist
Erik Wingquist
adjunkt, programansvarig (pa) 087906020

 Årskursansvarig åk 1

 Årskursansvarig åk 2

Årskursansvarig åk 3

 Årskursansvarig åk 4-5/master åk 1-2