Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fort- och vidareutbildning samt externa kurser och program

KTH Arkitektur ger tre fort- och vidareutbildnings kurser. Klicka på länken för kommande Single courses for independent students

KTH Arkitektur ger kurser inom masterprogrammet Hållbar samhällsplanering och stadsutformning. Kurserna (AD-kurser) ligger inom en av the programme's three profiles , profilen planering och design (UPD). 

Vice programansvarig Hållbar samhällsplanering och stadsutformning