Till innehåll på sidan

Utlysning 2021 - Studentpris till bästa examensarbete Tillämpad stadsbyggnad

Ett stipendium delas sedan 2019 årligen ut till bästa examensarbete som adresserar Tillämpad stadsbyggnad. Stipendiet finansieras av Arwidssonstiftelsen.

Tidigare vinnare

2020: Jan Dankmeyer

Jan Dankmeyer, vinnare av årets studentpris och Veronica Hejdelind, Arwidssonstiftelsen

2019: Antonia Myleus

Om stiftelsen

Arwidssonstiftelsen

Birthe och Per Arwidssons stiftelse  är en fristående organisation som arbetar för att utveckla samverkansformerna mellan stadsbyggande, arkitektur, landskapsgestaltning, konst och humaniora. Stiftelsen fungerar som en katalysator genom att själv eller tillsammans med andra identifiera och driva frågor inom stadsbyggnadsfältet. Stiftelsen bildades 2014 på initiativ av Per Arwidsson och Birthe Hallin-Olsen.

Vad är tillämpad stadsbyggnad?

Centralt för ämnet Tillämpad stadsbyggnad är hur planering, arkitektur och byggande kan bidra till goda livsvillkor för människorna i staden i dag och i framtiden.

I området Tillämpad stadsbyggnad ligger fokus på stadsbyggande; det vill säga stadens form och dess samspel med, och konsekvenser för, stadens liv och ekologisk, ekonomisk och sociala hållbarhet. Att den byggda miljön möjliggör för andra system att fungera på ett hållbart och resilient sätt, det omfattar ekosystemen, tekniska systemen, ekonomiska system såväl som att det skapas en kvalitativ miljö för människor att leva och verka i. Detta innefattar den byggda miljöns form, funktion, möjligheter och konsekvenser, samt policy-, planerings-, och samverkansprocesser kopplade till detta.

Examensarbeten inom tillämpad stadsbyggnad

Ämnet innefattar examensarbeten som föreslår nya metoder, modeller, material, och teknologier, samt process- och/eller designlösningar och policyrekommendationer. Dessa förslag ska vara grundade på en kritisk analys av ett väl definierat problem eller möjlighet.

Till ämnet Tillämpad stadsbyggnad räknas därmed inte examensarbeten som enbart eller i huvudsak är deskriptiva (beskrivande).

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-06-01